ثبت نام
فراموشی کلمه عبور؟

 

 

 

  

 

 

 

 

 برنامه آموزشی ترم تابستان 1397

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهریه های کلاس های آموزشی سال 97

 

هزینه ثبت نام مدارس فوتبال برای ترم تابستان 540,000 تومان.

هزینه ثبت نام آکادمی بسکتبال برای ترم تابستان 590,000 تومان.

هزینه ثبت نام مدارس والیبال برای ترمتابستان 590,000 تومان.
هزینه ثبت نام مدارس والیبال و بسکتبال دختران برای ترم تابستان 540,000 تومان