ثبت نام
فراموشی کلمه عبور؟

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

فیلد پینت بال پاس قوامین با  زمینی به مساحت 1000 متر مربع در فضایی مناسب قرار گرفته و قابلیت برگزاری مسابقات پینت بال، در قالب دو تیم 6 نفره را داراست.
ارائه تجهیزات کامل از قبیل اسلحه، ماسک، لباس و ...، رختکن، حمام، پارکینگ و سرویس بهداشتی اختصاصی از ویژگی های این فیلد بشمار می رود.
فیلد پینت بال پاس قوامین با  زمینی به مساحت 1000 متر مربع در فضایی مناسب قرار گرفته و قابلیت برگزاری مسابقات پینت بال، در قالب دو تیم 6 نفره را داراست.
ارائه تجهیزات کامل از قبیل اسلحه، ماسک، لباس و ...، رختکن، حمام، پارکینگ و سرویس بهداشتی اختصاصی از ویژگی های این فیلد بشمار می رود.
نمایش عکس با سایز اصلی
< < <  پینت بال  > > >
تعداد نمایش : 1970