ثبت نام
فراموشی کلمه عبور؟

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 سایت تیر و کمان پاس قوامین در زمینی به مساحت 3000 متر مربع واقع شده و به عنوان تنها سایت تهران که قابلیت اجرای تیراندازی در مسافت های بلند 70 و 90 متر را داراست.

رختکن، سرویس بهداشتی، فروشگاه تخصصی و ارائه تجهیزات لازم از ویژگی های این سایت بشمار می رود.

 سایت تیر و کمان پاس قوامین در زمینی به مساحت 3000 متر مربع واقع شده و به عنوان تنها سایت تهران که قابلیت اجرای تیراندازی در مسافت های بلند 70 و 90 متر را داراست.

رختکن، سرویس بهداشتی، فروشگاه تخصصی و ارائه تجهیزات لازم از ویژگی های این سایت بشمار می رود.