ثبت نام
فراموشی کلمه عبور؟

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

این سالن به مساحت 500 متر مربع و دارای 17 خط تیراندازی با اسلحه تفنگ و تپانچه بادی ویژه آقایان و بانوان می باشد.

بوفه اختصاصی، فروشگاه تخصصی، سرویس بهداشتی، رختکن های مجزای آقایان و بانوان از ویژگی های این سالن بشمار می رود. 

این سالن به مساحت 500 متر مربع و دارای 17 خط تیراندازی با اسلحه تفنگ و تپانچه بادی ویژه آقایان و بانوان می باشد.

بوفه اختصاصی، فروشگاه تخصصی، سرویس بهداشتی، رختکن های مجزای آقایان و بانوان از ویژگی های این سالن بشمار می رود.