ثبت نام
فراموشی کلمه عبور؟

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

این سالن به ابعاد 8 * 35 متر بوده و با دارا بودن 5 دستگاه میز پینگ پنگ و 3 دستگاه میز فوتبال دستی پذیرای مراجعه کنندگان می باشد.

این سالن به ابعاد 8 * 35 متر بوده و با دارا بودن 5 دستگاه میز پینگ پنگ و 3 دستگاه میز فوتبال دستی پذیرای مراجعه کنندگان می باشد.

نمایش عکس با سایز اصلی
< < <  تنیس روی میز  > > >
تعداد نمایش : 3628