Breadcrubs
موسسه فرهنگی ورزشی آموزشی پاس در نظر دارد زمین چمن طبیعی استادیوم خود را از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط جهت میزبانی مسابقات واگذار نماید.

موسسه فرهنگی ورزشی آموزشی پاس در نظر دارد زمین چمن طبیعی استادیوم خود را از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط جهت میزبانی مسابقات فوتبال با شرایط مندرج در اسناد مزایده و مطابق مقررات مربوطه و با شرایط اختصاصی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید.

متقاضیان گرامی جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل های زیر را  دانلود نموده و مطالعه بفرمایید.

برای دانلود فایل اسناد مزایده  کلیک نمایید

برای دانلود فایل جدول پیشنهاد قیمت  کلیک نمایید

در صورت عدم موفقیت در دانلود فایل های بالا، برای دریافت اسناد مزایده بصورت مستقیم، اینجا و برای دریافت جدول پیشنهاد قیمت، بر روی اینجا کلیک نمایید.

بالا