Breadcrubs
روز تربیت بدنی روز اندیشیدن به روش‌های گسترش و رشد وجودی انسان و معرفی الگوهای انسانیت و پهلوانی است.

تن زنده والا به ورزندگی است                    که ورزندگی مایه ی زندگی است.

به ورزش گرای و سرافراز باش                   که فرجام سستی سرافکندگی است.

ورزش به عنوان یکی از مهمترین ارکان تأمین شادابی و سلامتی جسم و روح و نیز شاخص اصلی اجتماعی و فرهنگی در زندگی امروز نقشی اساسی و بنیادی دارد و برهمین اساس نه تنها یک روز، بلکه تمام روزها و ساعات زندگی را تحت الشعاع قرار میدهد.

ورزش نماد قدرت ، ایستادگی و ارزش های والای انسانی و روحیه جوانمردی است و ابزاری برای پیوند اجتماعی و عامل تبادل فرهنگ ها و ارزش ها در آحاد مردم و کشورها می باشد. این فرایند اجتماعی و فرهنگی نقشی ویژه ای در زندگی روزمره ما دارد و موجب سلامت، تندرستی و پویایی است و توسعه آن، ارتقاء سلامت عمومی و افزایش روحیه و نشاط اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

موسسه فرهنگی ورزشی آموزشی پاس، 26 مهرماه روز ورزش و آغاز هفته تربیت بدنی را به همه ی ورزشکاران و ورزش دوستان تبریک عرض می نماید.

بالا