Breadcrubs
موسسه فرهنگی ورزشی پاس در نظر دارد مهد کودک خود را در قالب اجاره از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید.

موسسه فرهنگی ورزشی آموزشی پاس در نظر دارد مهد کودک خود را با شرایط ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی و با شرایط مطروحه در اسناد مزایده و شرایط اختصاصی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید.

متقاضیان گرامی جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل های زیر را  دانلود نموده و مطالعه بفرمایید.

برای دانلود فایل اسناد مزایده  کلیک نمایید

برای دانلود فایل جدول پیشنهاد قیمت  کلیک نمایید

بالا